Ing. Libor Halman

Libor Halman, nar. 1955, vystudoval jsem VŠE a Pedagogickou fakultu UK (obor Speciální pedagogika) a v průběhu mého života jsem absolvoval řadu sebezkušenostních, manažerských a psychologických výcviků, workshopů a seminářů zaměřených především na jedince a jeho potřeby v tomto světě. Jako příklad uvádím víceletý výcvik PCA (Person Centred Approach), který vychází z humanistické psychologie, která zdůrazňuje jedinečnost každého člověka, úctu a zájem o jeho prožívání, dále výcvik International Human Learning Resources Network (IHLRN), opět zaměřený na osobnostní růst a respektování jedince ve společnosti a další manažerské semináře a výcviky.

V posledních 30 letech podnikám, a to zejména v oblasti realit a snažím se získané zkušenosti z psychologie promítnout do práce s mými klienty. Protože mi často připadal přístup pracovníků v realitách příliš odosobnělý a strohý a nereflektoval potřeby samotného člověka, nezajímal se o příčiny a následky samotného obchodu, rozhodl jsem se s kolegou Slávkem Picmausem změnit tento přístup a nabídnout lidem, kteří nás osloví, něco nového. Často totiž stačí mírně posunout úhel pohledu (paradigma), aby se zásadně změnil svět kolem nás k lepšímu. A o to nám jde.