Rozdělení majetku z dědictví se stává poměrně častým problémem v situacích, kdy nejsou lidé schopni se domluvit. Každý to známe a to ať z vlastní zkušenosti nebo z okolí. Problémy s dědictvím mají mnoho odstínů a nedají se lehce shrnout a popsat. Může se jednat o dědictví malé neudržované chaty, kam nechce nikdo jezdit nebo se může jednat o dědictví činžovního domu nebo velké vily, kde dědicové mnohdy vidí nereálné zisky a mají velká očekávání.  Vybral jsem si příběh rozvětvené rodiny, která získala v restituci činžovní dům (tedy i restituci můžeme vzít jako příklad dědictví) a tento dům udržovala v chodu, tedy provedla nejnutnější opravy a vybírala nájmy od nájemníků. Po letech starší členové rodiny převedli svůj ideální podíl nemovitosti na své potomky, kteří se téměř neznali a začal být problém v komunikaci a v očekáváních a v přístupu. To dovedlo dva ze spolumajitelů k nám a my jsme s nimi během několika setkání došli k závěru, že je třeba situaci řešit a to i za cenu "řezu do živé rány", tedy za cenu žaloby na rozdělení domu na jednotky, jinými slovy za cenu žaloby na ostatní členy rodiny. Doporučili jsme jim advokáta a vysvětlili možnosti, kam tento spor může zajít. Soudní spor trval přes rok a v té době se vztahy mezi žalovanou a žalující stranou rodiny ještě více vyostřily. Nakonec došlo ke kompromisnímu rozsudku, kdy po jeho vynesení nikdo nebyl spokojený, což se často stává. Jakmile se ale bývalí spoluvlastníci nerozdělené ideální části domu začali starat o své bytové jednotky, které jim soud rozsudkem přidělil, nejen že se prudce zvedl zájem o údržbu celého domu, zvedly se také příjmy každého z vlastníků a narovnaly se vztahy mezi nimi ke spokojenosti všech. To, že jsme přivedli spoluvlastníky k tomuto poměrně radikálnějšímu řešení, zlepšilo situaci všech zúčastněných o 100%.

Často nepříjemná a stresová situace, ve které se ocitlo cca 50% manželství.  Buď se rozvádějící se manželé domluví nebo jeden z nich ustoupí nebo o rozdělení majetku rozhoduje soud.  Uvedu příklad rozumných, rozvádějících se manželů, kteří vlastnili rodinný dům s pozemkem 1850 m2. Pozemek byl obdélníkového tvaru a dům stál na samém okraji pozemku. Do jejich řešení majetkové situace jsme vstoupili na základě kontaktů s ženou, která podala žalobu na rozvod z důvodu nevěry a nového vztahu manžela. Ten ale nechtěl opustit dům a na vyplacení poloviny hodnoty nemovitosti své manželce neměl. Napadla nás možnost oddělit 1000 m2 pozemku a tento nabídnout paní jako stavební pozemek za obvyklou tržní cenu. Po několikadenní diskuzi přijaly obě strany tuto možnost za schůdnou, ale manželka spěchala na finanční vyrovnání i za cenu mírné finanční újmy. Nakonec jsme, po dohodě s rozvádějícími se manželi pozemek od nich odkoupili, peníze přišly ženě jako část vyrovnání a my pozemek následně v klidu a za dobrou cenu prodali třetí straně.
Rozvod má mnoho barev a tato byla jedna z těch světlejších.

V roce 2021 bylo v České republice přes 700 tisíc lidí v exekuci. Část z nich měla byt, chatu, domek, na který byla exekuce uvalena. Už jen samotný akt, že exekuce vznikla, že si lidé nepohlídali svoji finanční situaci (a někteří se do situace dostali aniž to věděli) způsobil, že nebyli schopni bez cizí pomoci vyřešení exekuce zvládnout.
Kontaktovala nás paní Milena, která měla pět prokázaných exekučních příkazů a to od nebankovních společností poskytujících půjčky, od Dopravního podniku hl.m.Prahy a od dodavatele energií do bytu, který vlastnila. Byt byl v té době již zatížený exekucí. Kromě těchto problémů s exekucemi měla i problém s alkoholem. I když se velmi dobře v situaci orientovala, díky své slabé vůli nebyla schopná svoji situaci vyřešit. Myslím si, že jen čekala na den, kdy dojde k dražbě bytu, který by někdo koupil, možná i pod cenou, a vystěhoval ji na ulici.  S paní Milenou jsme se opakovaně sešli, v klidu rozebrali situaci ze všech stran a nakonec jsme se domluvili, že pokud se její byt prodá za dohodnutou cenu a pokud exekuce nepřesáhnou odhadovanou výši, což jsme se snažili si ověřit, dostane po prodeji bytu částku 1,3 mil. Kč, s čímž zprvu vůbec nepočítala. Protože se v průběhu řešení této složité situace ukázalo, že exekucí bylo opravdu "jen" pět, paní Milena byt s naší pomocí prodala, dostala své peníze a ještě jsme jí sehnali podnájem, kam jsme jí pomohli se přistěhovat. Její další osud nám není již znám...

Navštívil nás pan Luboš, který se přišel poradit o prodeji své garsoniéry v Praze. Prodej ho ale velmi tlačil, protože byt byl jeho domovem a k prodeji ho tlačila finanční velmi špatná situace, do které se dostal. Cena garsoniéry se tehdy pohybovala kolem 2 mil. Kč. Při rozhovoru, kdy jsme mapovali možnosti, které by jeho nepříznivou situaci mohly vyřešit, jsme zjistili, že na kraji obce nedaleko Benešova u Prahy vlastní ideální podíl 1/4 pozemku o velikosti cca 4000 m2. Občas ho obeslaly různé realitní kanceláře nebo zájemci o jeho podíl a nabídli mu 50-70 Kč/m2, což byla obvyklá tržní cena za ornou půdu, kterou tento pozemek byl. S touto informací a v tomto stavu pan Luboš nemovitost vlastnil a nezabýval se jí. 
Náhodou nás napadlo podívat se do územního plánu obce a zjistili jsme, že ačkoliv není pozemek určen pro stavbu rodinných domů nebo rekreačních objektů, obec neměla v té době schválený jakýkoliv územní plán, teoreticky bylo možné na pozemku stavět nebo se s touto možností v blízké budoucnosti počítalo. Druhý,  3/4 podíl pozemku, vlastnil soused.  Nechali jsme tedy geometrickým plánem rozdělit pozemek, panu Lubošovi připadl již konkrétní pozemek o velikosti cca 1000 m2, nechali jsme vyhotovit projekt na schválení příjezdu na pozemek z hlavní komunikace a pozemek nabídli k prodeji. Z prakticky neprodejného pozemku, resp. jeho ideálního podílu v hodnotě cca 70.000 Kč se ihned stal pozemek prodejný za 1.500.000 až 2.000.000 Kč. Pan Luboš pozemek, se kterým nijak nepočítal, prodal a vyřešil tím svoji finanční situaci.
V této souvislosti je dobré si uvědomit, kolik podobných nemovitostí lidé vlastní aniž vědí, jakou hodnotu tyto nemovitosti mají nebo po konkrétních úkonech mohou mít.

Ceny nemovitostí kolísají a někdy je dobré si tuto situaci uvědomit, zvláště když nám ji přihrál osud v době, kdy řešíme složitou rodinnou situaci. Není to tak dlouho, kdy ceny rodinných domů byly výrazně vyšší, než ceny bytů. Asi si vzpomenou zejména ti starší, že často bydlely dvě nebo dokonce i tři generace v jednom bytě, ve kterém neměly soukromí, a protože se domy kolem měst prodávaly velmi draze a tak majitelé bytů neměli ani šanci myslet na případné přestěhování do domu. Dnes je situace odlišná a dá se říci, že běžné rodinné domy jsou levnější, než byty ve městě. 
V roce 2020 jsme řešili obdobnou situaci rodiny, která bydlela namačkaná v bytě v pražských Vršovicích, kde v průměrně opotřebovaném bytě 4+1, který stávající majitelé získali v devadesátých letech v restituci, bydleli mladí manželé s právě narozeným dítětem, rodiče novopečeného otce a děda. Je pravdou, že se do bytu vešli, každý obýval jeden pokoj a společně využívali kuchyni. Na druhé straně je pochopitelné, že atmosféra soužití byla čas od času napjatá a měla negativní dopad zvláště na nejmladší generaci, která chtěla svoji situaci s bydlením řešit rychle a rázně. 
Když jsme se s částí rodiny setkali, abychom se zamysleli nad řešením jejich problému, ihned nás napadla možnost přestěhování se do většího rodinného domu za Prahou. Žijeme přeci v době, kdy denní dojíždění 25 km do zaměstnání nic neznamená, navíc v rodině měli více osobních aut. Problém byl tedy v hlavě uživatelů bytu, v tomto případě zejména v hlavě střední generace, která lpěla na tom, že byt dostala zpět po svých rodičích, kterým byl v padesátých letech ukraden. Při opakovaných schůzkách, na kterých zazněly argumenty pro a proti se pohnulo myšlení této velké rodiny a nakonec se rodinní příslušníci shodli na tom, že bydlení v domě se zahradou, byť za cenu menší rekonstrukce a dojíždění do práce je pro ně dobrým řešením. Našli 7-pokojový rodinný dům s 1100 m2 velikou zahradou na jihovýchodě Prahy, díky železnici měli snžší spojení s Prahou, než se původně domnívali a byt prodali za cenu, která veškeré náklady spojené s koupí domu a jeho částečnou rekonstrukcí pokryla. Stačilo jen správně vyhodnotit možnosti, které tehdy trh s nemovitostmi nabízel.

Jste v této životní situaci?

Tlak na prodej nemovitosti může být zapříčiněn vaší tíživou finanční situací, rozvodem, nemocí nebo například exekucí.

Příčiny mohou být různé. Z vlastní praxe a také ze svých životních situací víme, že svět není černobílý, že nic není tak jasné, jak se může na první pohled zdát. Teprve člověk, který těžkou životní situaci prožije, někdy i opakovaně, ví, co máme na mysli. V těžkých životních obdobích se nacházíme často osamoceni a chybí pomocná ruka, dobře míněná rada nebo právní pomoc. My vám v těžké životní situaci umíme pomoci.

Prodej nemovitosti pod tlakem bývá často špatným rozhodnutím, zejména když existují různá řešení nastalé situace. Sjednejte si proto s námi setkání osobně nebo on-line (Google Meet, Skype, WhatsApp atp.).

Naše řešení

  1. Kontaktujte nás a společně najdeme termín setkání, kde vaši situaci projednáme. Toto setkání je zdarma a standardně trvá přibližně 60 minut.

  2. Interně vaší situaci zanalyzujeme a navrhneme vám možné řešení a podmínky naší spolupráce.

  3. V případě, že vám nabídka bude vyhovovat, pustíme se společně do práce.
kontaktní formulář Volejte nebo napište sms
608 373 735

Situační studie

Příběh paní Jany K

Paní Jana ovdověla. Po smrti manžela vyšlo najevo, že měl dluhy a dokonce započatou exekuci kvůli nezvládnutým půjčkám, které nedokázal splácet a zároveň o svých dluzích neřekl manželce. Hrozilo proto, že přijde o chatu, která bude nabídnuta v dražbě, pokud dluh ve výši cca 800.000,- Kč neuhradí. Při hledání řešení svého problému dostala kontakt na nás.

S paní Janou jsme se sešli, seznámili se s nemovitostí, ukázala nám dokumentaci k nemovitosti a zajeli jsme se podívat na samotnou chatu a místo, kde stojí. Odhadovaná cena chaty byla 2.800.000,- Kč. S paní Janou jsme se domluvili, že za ni uhradíme dluh u exekutora a zajistíme veškerý právní servis. Protože zahrada u chaty měřila 1628 m2, domluvili jsme se s paní Janou na rozdělení pozemku a odkoupení části zahrady. Do doby definitivního vyřešení dluhu byla dána zástava na nemovitost s dobou vyplacení do šesti měsíců. Paní Jana nakonec peníze zajistila a nám vyplatila půjčené peníze s 10% úrokem p.a. Pokud by peníze nesehnala, byli jsme připraveni od ní odkoupit dohodnutou část zahrady.

Kontaktujte nás

    Děkujeme za odeslání zprávy
    Zprávu se nepodařilo odeslat. Prosím kontaktujte nás telefonicky.